SYSTEM REJESTRACJI DLA CUDZOZIEMCÓW (SRC)

Rejestracja ta jest przeznaczona tylko dla kandydatów międzynarodowych.
W przypadku posiadania obywatelstwa polskiego prosimy o rejestrację w ISR.
Prosimy o zapoznanie się z informacjami o rekrutacji cudzoziemców dostępnymi na stronie SGH

Jeśli na stronie głównej wszystkie statusy pod zakładkami wyświetlają się na zielono oznacza to formularz w pełni wypełniony, wtedy proszę czytać komunikaty.
Można też składać dokumenty nie czekając na komunikat o zakwalifikowaniu (prosimy o sprawdzenie terminów w harmonogramie).

Rejestracja dla cudoziemców
Zostaw puste, jeśli nie posiadasz drugiego imienia.
Nazwisko zgodne z pisownią w paszporcie lub innym dokumencie tożsamości.

Zwróć uwagę na prawidłowe wypełnienie pola "Data urodzenia". Jeżeli to pole zostanie błędnie wypełnione, konieczne będzie ponowne założenie konta.
Stopień studiów
Obywatelstwo
Warunki studiowania
Zewnętrzny adres e-mail pozwala na odzyskanie zapomnianego hasła.
Proszę o podanie pełnego
numeru, np.: 48111222333
Proszę o podanie pełnego
numeru np.: 48111222333. Na wskazany numer będą wysyłane powiadomienia SMS z serwisu rekrutacyjnego.
Hasło powinno mieć długość minimalnie 8, maksymalnie 26 znaków oraz składać się jedynie z liter i cyfr.

Dział Promocji i Rekrutacji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162; budynek G; pokój 37; 02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 98 86
admission@sgh.waw.pl
http://oferta.sgh.waw.pl