Systemy rekrutacyjne na studia II stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie - zima 2014/2015

Zasady rekrutacji INTERNETOWY SYSTEM REKRUTACYJNY (ISR) NA STUDIA MAGISTERSKIE DLA OBYWATELI POLSKICH I OSÓB UPRAWNIONYCH DO PODEJMOWANIA STUDIÓW NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH Skrócona informacja dla cudzoziemców Zasady rekrutacji SYSTEM REKRUTACYJNY DLA CUDZOZIEMCÓW (SRC) NA STUDIA MAGISTERSKIE PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM DLA CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH STUDIA NA ZASADACH INNYCH NIŻ OBOWIĄZUJĄCE OBYWATELI POLSKICH Skrócona informacja dla cudzoziemców