POLSKI ENGLISH

Serwis zamknięty. Nie można się zalogować.
Dział Promocji i Rekrutacji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162; budynek G; pokój 37; 02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 98 58
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl
www.sgh.waw.pl/rekrutacja